Trắc nghiệm Vật lí 11 Thấu kính mỏng (lí thuyết)

  • 6797 lượt thi

  • 47 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong không khí, thấu kính có một mặt cầu lồi, một mặt cầu lõm là có thể là thấu kính hội tụ hoặc thấu kính phân kì.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng với vật thật đặt trước thấu kính

Xem đáp án

Đáp án B

Thấu kính phân kì luôn tạo chùm tia ló phân kì


Câu 3:

Một vật sáng phẳng đặt trước một thấu kính, vuông góc với trục chính. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính bằng ba lần vật. Dời vật lại gần thấu kính một đoạn. Ảnh của vật ở vị trí mới vẫn bằng ba lần vật. Có thể kết luận gì về loại thấu kính?

Xem đáp án

Đáp án A

Thấu kính là hội tụ.


Câu 4:

Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều

Xem đáp án

Đáp án A

Tia sáng truyền tới quang tâm của hai loại thấu kính hội tụ và phân kì đều truyền thẳng.


Câu 5:

Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là

Xem đáp án

Đáp án B

Tiêu điểm ảnh của thấu kính có thể coi là ảnh của vật điểm ở vô cực trên trục tương ứng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận