Trắc nghiệm Vật lý 11: Bài toán dòng điện trong chất bán dẫn (có đáp án) (Đề số 1)

  • 2795 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Chọn một đáp án sai khi nói về tính chất điện của bán dẫn:

Xem đáp án

+ Đáp án D là sai vì điện trở suất của bán dẫn tinh khiết giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.

Chọn D


Câu 2:

Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

Xem đáp án

+ Đáp án D là sai vì dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các eletron và lỗ trống.

Chọn D


Câu 3:

Dòng điện trong bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của các hạt:

Xem đáp án

+ Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt electron và lỗ trống.

Chọn C


Câu 4:

Chọn một đáp án sai khi nói về bán dẫn:

Xem đáp án

+ Dòng điện trong bán dẫn không tuân theo định luật Ôm giống kim loại

Chọn D


Câu 5:

Mối liên hệ giữa điện trở suất của bán dẫn vào nhiệt độ được biểu diễn bằng đồ thị nào sau đây:

Xem đáp án

+ Hình D biểu diễn mối quan hệ nghịch biến giữa điện trở suất của bán dẫn và nhiệt độ.

Chọn D


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

1 năm trước

Hoài Thu Trần

Bình luận


Bình luận