Trắc nghiệm Vật lý 11: Công và công suất của dòng điện có đáp án

  • 2108 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điện năng biến đổi hoàn toàn thành nhiệt năng ở dụng cụ hay thiết bị điện nào dưới đây khi chúng hoạt động ?

Xem đáp án

Đáp án C

Ấm điện biến đổi hoàn toàn điện năng thành năng lượng nhiệt làm sôi nước.


Câu 2:

Công suất tỏa nhiệt ở một vật dẫn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây ?

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận