Trắc nghiệm Vật lý 11: Điện trường và Cường độ điện trường có đáp án

  • 2686 lượt thi

  • 43 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Điện trường là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Điện trường là môi trường bao quanh điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó.


Câu 2:

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó.


Câu 3:

Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn cường độ điện trường

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, độ lớn cường độ điện trường không phụ thuộc vào độ lớn của điện tích thử.


Câu 4:

Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

Xem đáp án

Chọn đáp án B.

Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.


Câu 5:

Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là

Xem đáp án

Chọn đáp án C.

Đơn vị của cường độ điện trường là V/m.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận