Trắc nghiệm Vật lý 11: Mạch điện chứa tụ có đáp án

  • 2345 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Có ba tụ điện giống nhau có C = 2µF được mắc thành bộ. Cách mắc nào sau đây cho bộ tụ điện có điện dung tương đương Cb = 3µF?

Xem đáp án


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận