10 câu trắc nghiệm Dòng điện trong chất khí cực hay có đáp án

  • 3245 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án: C

Ở điều kiện thường, không khí là điện môi. Khi có tác nhân ion hóa (ví dụ như bị đốt nóng), không khí trở nên dẫn điện, có dòng điện chạy qua không khí từ bản nọ sang bản kia. Đó là sự phóng điện trong không khí.


Câu 2:

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện

Xem đáp án

Đáp án: C

Chất khí có thể dẫn điện không cần tác nhân ion hoá trong điều kiện hiệu điện thế rất cao để tạo ra một điện trường cực mạnh.

Ví dụ: Tia lửa điện (tia điện) là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí khi có tác dụng của điện trường đủ mạnh.


Câu 3:

Tìm phát biểu sai

Xem đáp án

Đáp án: D

Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế giữa anot và catot có dạng phức tạp, không tuân theo định luật Ôm (trừ hiệu điện thế rất thấp)


Câu 4:

Nhận xét nào sau đây sai đối với đồ thị vôn-ampe (Hình vẽ) của chất khí?

Xem đáp án

Đáp án: B

Khi Ub < U < Uc công của lực điện trường đủ lớn để có thể đưa được tất cả các electron tự do trong chất khí đó về được anot, nhưng chưa đủ lớn để ion hóa chất khí. Vì vậy dù tăng U sao cho Ub < U < Uc thì số lượng electron tham gia vào dòng điện không tăng lên nữa

⇒ cường độ dòng điện giữ nguyên giá trị bằng Ib.


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai khi nói về quá trình dẫn điện tự lực của không khí?

Xem đáp án

Đáp án: C

Sự phóng điện khi ngừng tác dụng của tác nhân ion hóa gọi là sự phóng điện tự lực hay phóng điện tự duy trì.

Quá trình dẫn điện tự lực của không khí là quá trình dẫn điện trong không khí khi có hiện tượng nhân số hạt tải điện, thường gặp ở tia lửa điện, hồ quang điện.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kim Ngọc15 Trần Thị

Bình luận


Bình luận