10 câu trắc nghiệm Kính thiên văn cực hay có đáp án

  • 2098 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người ta dùng kính thiên văn để quan sát những

Xem đáp án

Đáp án: C

Kính thiên văn là dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt lam tăng góc trông ảnh của các vật ở rất xa. Do đó người ta dùng kính thiên văn để quan sát những thiên thể ở xa .


Câu 2:

Khi nói về cách sử dụng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Kính thiên văn là để quan sát các vật ở rất xa, vì vậy khoảng cách d1 giữa vật với vật kính được coi là vô cực. Vì vậy, ta không cần phải điều chỉnh khoảng cách này. Tức là không cần chỉnh vật kính.

Để quan sát được ảnh của vật bằng kính thiên văn ta văn ta phải điều chỉnh thị kính để ảnh qua thị kính A2B2 là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ CcCv của mắt.


Câu 3:

Khi nói về cấu tạo của lăng kính thiên văn, phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Cấu tạo của kính thiên văn: Bộ phận chính: 2 thấu kính hội tụ

Vật kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cực dài (cỡ dm, m); Thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (cỡ cm).


Câu 4:

Người ta điều chỉnh kính thiên văn theo cách nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Để quan sát được ảnh của vật bằng kính thiên văn ta văn ta phải điều chỉnh thị kính để ảnh qua thị kính A2B2 là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ CcCv của mắt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận