100 câu trắc nghiệm Điện tích - Điện trường cơ bản (P1)

  • 50029 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Khi nói về sự tương tác điện, trong các nhận định dưới đây, nhận định nào là sai?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Vì 2 thanh nhựa giống nhau khi cọ như nhau sẽ tích điện cùng loại và chúng sẽ phải đẩy nhau.


Câu 2:

Hai chất điểm mang điện tích q1, q2 khi đặt gần nhau chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Hai điện tích cùng dấu thì đẩy nhau.


Câu 3:

Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng hút nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Hai điện tích trái dấu (q1.q2 < 0) thì hút nhau


Câu 4:

Điện tích điểm là

Xem đáp án

Đáp án: B

Điện tích điểm là vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét


Câu 5:

Trong các cách sau, cách nào có thể làm nhiễm điện cho một vật?

Xem đáp án

A – đúng vì cọ chiếc vỏ bút lên tóc thì điện tích của vỏ bút và tóc sẽ chuyển từ vật nọ sang vật kia, làm cho chúng không còn trung hòa về điện nữa, đây là hiện tượng nhiễm điện do cọ xát.

B, C, D – sai vì không có sự dịch chuyển điện tích từ vật nọ sang vật kia

Chọn đáp án A


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hân Lê

3 năm trước

Hiếuu Hiếuu

3 năm trước

Tuan Anh Nguyen Vu

N

2 năm trước

Nguyễn Vũ Thúy Ngân

2 năm trước

Nguyễn Thọ

N

1 năm trước

Ngô Nguyễn Đan Lê

N

1 năm trước

Nguyễn Nữ Hồng Quyên

t

1 năm trước

tuấn trần

L

2 tháng trước

Lý Thành Đạt

Bình luận


Bình luận

Phạm Lan Anh
09:32 - 04/02/2021

Cố Gắng

Đạt Đỗ Hoàng
21:26 - 02/11/2022

Câu này đáp án bị sai rồi ạ, đáp phải là D