100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang cơ bản (P1)

  • 11968 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm cấu tạo của mắt là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Bộ phận chính của mắt là một thấu kính hội tụ, trong suốt, mềm, gọi là thể thuỷ tinh. Độ cong của hai mặt thuỷ tinh thể có thể thay đổi được nhờ sự co giãn của cơ vòng đỡ, khoảng cách từ quang tâm đến võng mạc không thay đổi được.


Câu 2:

Mắt không có tật là mắt

Xem đáp án

Đáp án: A

Mắt không có tật là mắt khi không điều tiết, có tiêu điểm nằm trên võng mạc


Câu 3:

Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở.

Xem đáp án

Đáp án: B

Mắt điều tiết mạnh nhất khi quan sát vật đặt ở điểm cực cận

Sự điều tiết của mắt: là hoạt động của mắt làm thay đổi tiêu cự của mắt bằng cách thay đổi độ cong của thủy tinh thể để ảnh của vật luôn hiện ra trên màn lưới.

                 + Khi mắt không điều tiết (fMax Þ DMin): tiêu cự của mắt lớn nhất, thủy tinh thể dẹt nhất.

                 + Khi mắt điều tiết tối đa (fMinÞ DMax): tiêu cự của mắt nhỏ nhất, thủy tinh thể phồng tối đa


Câu 4:

Quan sát hình vẽ (O, F, V là quang tâm của mắt, tiêu điểm mắt, điểm vàng). Hãy cho biết đó là mắt gì.

Xem đáp án

Đáp án: A

Một chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ ở một điểm trước võng mạc nên mắt bị cận.


Câu 5:

Khi nhìn vt đt ở vị trí cc cn thì

Xem đáp án

Đáp án: D

Khi nhìn vt đt ở vị trí cc cn thì mắt điều tiết tối đa → tiêu cự của mắt nhỏ nhất nên thuỷ tinh thể có độ tụ lớn nht


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Lê Ngọc Lan

Bình luận


Bình luận