12 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 5 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

  • 2175 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 2:

Kí hiệu nào dưới đây có thể coi là kí hiệu ứng với đơn vị từ thông?

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ thông riêng qua mạch kiến: ϕ=L.i, trong đó L là hệ số tự cảm có đơn vị H, i là cường độ dòng điện có đơn vị A.

Do đó từ thông còn có đơn vị A.H


Câu 3:

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều là dương khi góc hợp bởi đường sức từ và pháp tuyến đối với S

Xem đáp án

Đáp án: B

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều là: ϕ=B.S.cosα

Do đó:


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Định luật Len – xơ dùng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng, được phát biểu như sau: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho nó có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phạm
22:55 - 08/07/2020

đáp án

Minh Hảo
08:31 - 15/03/2021

Câu 4 giải thích đáp án là B nhưng lại tick xanh câu A???