12 Bài tập trắc nghiệm Ôn tập Chương 5 Vật Lí 11 cực hay có đáp án

  • 2575 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 2:

Kí hiệu nào dưới đây có thể coi là kí hiệu ứng với đơn vị từ thông?

Xem đáp án

Đáp án: D

Từ thông riêng qua mạch kiến: ϕ=L.i, trong đó L là hệ số tự cảm có đơn vị H, i là cường độ dòng điện có đơn vị A.

Do đó từ thông còn có đơn vị A.H


Câu 3:

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều là dương khi góc hợp bởi đường sức từ và pháp tuyến đối với S

Xem đáp án

Đáp án: B

Từ thông qua diện tích S đặt trong từ trường đều là: ϕ=B.S.cosα

Do đó:


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án: D

Định luật Len – xơ dùng để xác định chiều của dòng điện cảm ứng, được phát biểu như sau: Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho nó có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Phạm
22:55 - 08/07/2020

đáp án

Minh Hảo
08:31 - 15/03/2021

Câu 4 giải thích đáp án là B nhưng lại tick xanh câu A???