12 câu trắc nghiệm Hiện tượng phản xạ toàn phần cực hay có đáp án

  • 3664 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Khi nói về hiện tượng phản xạ toàn phần. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án: D

Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần

+ Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

+ Góc tới i phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.

Góc giới hạn phản xạ toàn phần thỏa mãn:


Câu 2:

Chiếu một chùm tia sáng tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt. Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì

Xem đáp án

Đáp án: B

Khi xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần thì cường độ ánh sáng của chùm tia phản xạ gần bằng cường độ sáng của chùm tới.


Câu 3:

Điều kiện cần để xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần

+ Ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang hơn sang môi trường chiết quang kém.

+ Góc tới i phải lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn.


4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Cao Thi Mai Anh

.............
D

2 năm trước

Duong Tran

Bình luận


Bình luận