14 Câu trắc nghiệm về Định luật Ohm cho mạch điện chứa nguồn và máy thu

  • 1594 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận