Hiện tượng tự cảm

  • 2166 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Tính độ tự cảm của cuộn dây biết sau thời gian t = 0,01 s, dòng điện trong mạch tăng đều từ 2 đến 2,5 A và suất điện động tự cảm là 0,10 V?

Xem đáp án

Đáp án B

Độ tự cảm của cuộn dây là

L=EtcΔlΔt=0,102,520,01=2.103  H


Câu 4:

Một ống dây dài 40cm, bán kính 2cm, có 2000 vòng dây. Năng lượng của từ trường bên trong ống dây khi có dòng điện cường độ 5A qua là

Xem đáp án

Đáp án D

Năng lượng của từ trường bên trong ống dây là

W=12.L.I2=12.4.π.107.N2.S.I2l 

Thay số liệu đề bài cho vào biểu thức trên, tính được W=0,2J


Câu 5:

Một ống dây dài 40cm, đường kính 4cm có 400 vòng dây quấn sát nhau. Ống dây có dòng điện 1A chạy qua. Sau khi ngắt ống dây ra khỏi nguồn điện, biết từ thông qua ống dây giảm đều từ gía trị ban đầu đến 0 trong khoảng thời gian 0,01. Suất điện động tự cảm trong ống dây là

Xem đáp án

Đáp án B

Hệ số tự cảm của ống dây là

L=4π.107.n2.V=4π.107.4000,42.0,4.π.0,0424=6,3.104H. 

Suất điện động tự cảm trong ống dây là

etc=L.ΔlΔt=6,3.104.10,01=0,063V.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận