15 câu trắc nghiệm Phương pháp giải một số bài toán về toàn mạch cực hay có đáp án

  • 3389 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Một nguồn điện có suất điện dộng E = 1,5V, điện trở trong r = 0,1Ω. Mắc giữa hai cực của nguồn điện hai điện trở R1 và R2, Khi R1R2 mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua mỗi điện trở là 1,5A, khi mắc R1 song song với R2 thì cường độ dòng điện qua mạch chính là 5A. R1R2 có giá trị bằng

Xem đáp án

Đáp án: A

Ta có:

Từ (1) và (2) ⇒ R1R2=1,8Ω (3)

Từ (1) và (3)

⇒ R1=0,3Ω; R2=0,6Ωhoc R1=0,6Ω; R2=0,3Ω


Câu 5:

Cho mạch điện như hình, bỏ qua điện trở của dây nối, R1=5ΩR3=R4=2Ω; E1 = 3V, điện trở trong các nguồn không đáng kể. Để cường độ dòng điện qua R2 bằng 0 cần phải mắc giữa hai điểm A, B một nguồn điện E2 có suất điện động bằng bao nhiêu và như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Gọi I1, I2; I3 là cường độ dòng điện qua các điện trở R1, R2; R3.

Để cường độ dòng điện qua R2 là I2 = 0 thì UMN = 0.

Ta có:

Như vậy ta thấy E2 < 0 nên chứng tỏ nguồn điện E2 phải có chốt (+) mắc vào điểm A.


4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tài Anh

3 năm trước

Trần Quang Huy

L

1 năm trước

Lê Khánh

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Văn Tài
08:58 - 24/12/2020

câu 2 đề đã cho R2=5 rồi mà tính R2 ở dưới tính R2 chi nữa, nói chung là đề bị sai rồi :)