Tương tác giữa hai dòng điện song song

  • 1814 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song là

Xem đáp án

Đáp án A

Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song là F=2.107.I1I2.lr


Câu 2:

Hai dây dẫn thẳng, song song, dây 1 được giữ cố định, dây 2 có thể dịch chuyển. Dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây 1 khi

Xem đáp án

Đáp án C

Hai dòng điện cùng chiều thì giữa chúng có lực hút nên dây 2 sẽ dịch chuyển về phía dây 1.


Câu 3:

Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 cm trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 A và I2 = 5A. Lực từ tác dụng lên 20 cm chiều dài của mỗi dây là

Xem đáp án

Đáp án A

Dòng điện trong hai dây dẫn có cùng chiều nên lực từ tác dụng lên mỗi dây là lực hút, có độ lớn F=2.107.2,5.0,20,1=4.106


Câu 5:

Dây dẫn thẳng dài có dòng điện I1 = 15 A đặt trong không khí. Lực từ tác dụng lên 1 m dây của dòng điện I2 = 10 A đặt song song, cách I1 15 cm và I2 ngược chiều I1 là

Xem đáp án

Đáp án D

Hai dòng điện có chiều ngược nhau nên lực từ do dòng I1 tác dụng lên 1 m dòng I2 là lực đẩy, có độ lớn:

F=2.107.I1.I2r=2.107.15.100,15=2.104  N.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận