19 câu trắc nghiệm Lực từ - Cảm ứng từ cực hay có đáp án

  • 7621 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 18 phút

Câu 1:

Một phần tử dòng điện có chiều dài ?, cường độ I đặt vuông góc với các đường sức của từ trường đều. Khi đó lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ lớn là F. Công thức nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án: A

Tại mỗi điểm trong không gian có từ trường xác định một véc tơ cảm ứng từ B:

- Có hướng trùng với hướng của từ trường;

- Có độ lớn bằng với F là độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện có độ dài l, cường độ I, đặt vuông góc với hướng của từ trường tại điểm đó.

Đơn vị cảm ứng từ là tesla (T).a


Câu 2:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

Xem đáp án

Đáp án: A

Tại mỗi điểm trong không gian có từ trường xác định một véctơ cảm ứng từ B luôn có hướng trùng với hướng của từ trường;


Câu 3:

Điều nào sau đây là không đúng? Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường

Xem đáp án

Đáp án: D

Cảm ứng từ tại mỗi điểm trong từ trường luôn tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đó, có hướng trùng với hướng của từ trường tại điểm đó. Nó đặc trưng cho khả năng tác dụng lực từ tại điểm đó là mạnh hay yếu.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lê Khánh

K

8 tháng trước

Khải Phan

K

7 tháng trước

Khang Lê Đăng

Bình luận


Bình luận

Hijulie
19:39 - 15/02/2022

câu 16 đề bị thiếu I ạ

Ảnh đính kèm