190 Bài tập Este, Lipit ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P1)

  • 2404 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cht nào sau đây có trng thái lỏng ở điều kiện thường?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

luân Nguyễn

ngon
H

1 tháng trước

Hồng Hạnh Nguyễn

Bình luận


Bình luận