190 Bài tập Este, Lipit ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P5)

  • 2071 lượt thi

  • 32 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chất nào dưới đây không phải là este?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Cho 4,2 gam este đơn chức no E tác dụng hết với dung dịch NaOH ta thu được 4,76 gam muối natri. Vậy công thức cấu tạo của E có thể là:

Xem đáp án

Đáp án B.

Nhận thấy khối lượng muối lớn hơn khối lượng este nên este phải có dạng RCOOCH3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

luân Nguyễn

ngon

Bình luận


Bình luận