190 Bài tập Este, Lipit ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P3)

  • 2069 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khi thủy phân anlyl metacrylat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Có các phát biểu sau:

(1). Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol.

(2). Triolein làm mất màu nước brom.

(3). Chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

(4). Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

(5). Đốt cháy etyl axetat thu được số mol nước bằng số mol khí cacbonic.

(6) Anđehit vừa có tính oxh vừa có tính khử .

(7) Các peptit đều có phản ứng màu biure.

(8) Tơ capron là tơ bán tổng hợp.

(9) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt.

Số phát biểu đúng

Xem đáp án

Đáp án B

Các phát biểu đúng là: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9

(4). Sai Benzyl axetat là este có mùi hoa nhài.

(7). Sai các đipeptit không có phản ứng màu biure.

 

(8). Sai tơ capron là tơ tổng hợp. 

Các phát biểu đúng là: 1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 9

(4). Sai Benzyl axetat là este có mùi hoa nhài.

(7). Sai các đipeptit không có phản ứng màu biure.

(8). Sai tơ capron là tơ tổng hợp.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

luân Nguyễn

ngon

Bình luận


Bình luận