190 Bài tập Este, Lipit ôn thi THPT Quốc gia có lời giải (P2)

  • 2397 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Chất có nhiệt độ sôi thấp nhất là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Khi đun nóng một chất béo X thu được glixerol và hỗn hợp 3 axit béo là oleic, panmitic và stearic. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

Xem đáp án

Đáp án A

Trong chất béo, ta xét gốc của glixerol như sau: ,

 

khi đó chỉ cần bố trí 2 các gốc axit khác nhau vào vị trí thứ (2) ta có 3 CTCT thỏa mãn.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

luân Nguyễn

ngon
H

1 tháng trước

Hồng Hạnh Nguyễn

Bình luận


Bình luận