Lực từ. Cảm ứng từ

  • 2060 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cảm ứng từ của một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài tại một điểm M có độ lớn tăng lên khi

Xem đáp án

Đáp án B

Cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài là  B=2π.107μ.Ir

 B tăng khi r giảm.

 M dịch chuyển theo hướng vuông góc với dây là lại gần dây.


Câu 2:

Một dây dẫn có dòng điện chạy qua uốn thành vòng tròn. Tại tâm vòng tròn, cảm ứng từ sẽ giảm khi

Xem đáp án

Đáp án B

Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn là B=2π.107μ.Ir

 B giảm khi I giảm.


Câu 3:

Cảm ứng từ bên trong một ống dây điện hình trụ, có độ lớn tăng lên khi

Xem đáp án

Đáp án C

Cảm ứng từ bên trong ống dây hình trụ là B=4π.107μ.n.I

 B tăng khi n tăng.


Câu 4:

Hai dòng điện cường độ I1 = 6 A, I2 = 9 A chạy trong hai dây dẫn thẳng song song dài vô hạn có chiều ngược nhau, được đặt trong chân khồng cách nhau một khoảng a = 10 cm. Qũy tích những điểm mà tại đó véc -tơ cảm ứng từ bằng 0 là

Xem đáp án

Đáp án A

2 dòng điện có chiều ngược nhau nên điểm mà có véc-tơ cảm ứng từ bằng không phải nằm trên đường thẳng nối hai dòng điện và nằm ngoài đoạn I1I2.

Do I2 lớn hơn I1 nên điểm cần tìm nằm về phía I1 

Ta có:

2.107.6r1=2.107.9r2 và r2r1=10 

Giải hệ trên ta được: r1=20cm, r2=30cm.

Trong mặt phẳng vuông góc hai dòng điện, điểm P với PO1=20cm, PO1=30cm là điểm tại đó véc tơ cảm ứng tại đó bằng không.

Trong không gian, quỹ tích của P là đường thẳng song song với hai dòng điện, cách I1 20 cm, cách I2 30 cm.


Câu 5:

Khi đặt đoạn dây dẫn có dòng điện vào trong từ trường có vectơ cảm ứng từ, lực từ tác dụng lên dây dẫn sẽ

Xem đáp án

Đáp án C

Lực từ tác dụng lên dây dẫn vuông góc với dây dẫn và vec tơ cảm ứng từ (F,B,I tạo thành tam diện thuận).


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận