Đề thi minh họa THPT Quốc gia môn lịch sử 2022 có lời giải(Đề 1)

  • 16141 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

Xem đáp án

Các đáp án, B,C. D là nguyên tác hoạt động của LHQ

C. Duy trì hoà bình an ninh thế giới là much đích thành lập của LHQ

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Một số nước ở Đông Nam Á đã chớp thời cơ khởi nghĩa giành chính quyền và tuyên bố độc lập vào thời điểm năm 1945 gồm:

Xem đáp án

Chớp thời cơ quân Nhật đầu hàng quân đồng minh, các nước Việt Nam, Indonexia, Lào giành độc lập.

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Nước khởi đầu cho cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại

Xem đáp án

là nước khởi đầu cuộc cách mạng KHKT).

Chọn đáp án: B


Câu 4:

Nhân tố quyết định hàng đầu cho sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

Xem đáp án

vì con người là chủ thể của mọi phát minh, sáng tạo.

Chọn đáp án: D


Câu 5:

Năm 1949, Liên Xô đạt được thành tựu khoa học - kĩ thuật nào dưới đây?

Xem đáp án

Năm 1949, Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử, phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

 Chọn đáp án: C


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

2 năm trước

Hoàng Thiệp

Bình luận


Bình luận