30 đề thi thử thpt quốc gia môn Vật lí cực hay có lời giải mới nhất (Đề số 1)

  • 10488 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Vật dao động tắt dần có:

Xem đáp án

Đáp án A.

Vật dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian.


Câu 2:

Xét dao động điều hòa của con lắc đơn tại một điểm trên mặt đất. Khi con lắc đơn đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì:

Xem đáp án

Đáp án C.

Khi con lắc đi từ vị trí biên về vị trí cân bằng thì độ lớn của lực phục hồi giảm.


Câu 3:

Hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1=A1cos(ωt) cm và x2=-A2cos(ωt) cm. Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án A.

Hai dao động này ngược pha nhau.


Câu 4:

Một chất điểm có khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Cơ năng dao động của chất điểm là:

Xem đáp án

Đáp án C.

Cơ năng của dao động được xác định bằng biểu thức E = 0,5mω2A2.


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hue Kim

Bình luận


Bình luận