200 câu trắc nghiệm Cacbohidrat cực hay có lời giải (P1)

  • 5050 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật, nhiều người bệnh thường được truyền dịch “đạm” để cơ thể sớm hồi phục. Chất trong dịch truyền có tác dụng trên là

Xem đáp án

Đáp án C

- Trong các chai dung dịch đạm có nhiều các axit amin mà cơ thể cần khi bị ốm, mất sức hoặc sau các ca phẫu thuật để cơ thể sớm hồi phục. Ngoài ra có các chất điện giải và có thể thêm một số các vitamin, sorbitol tùy theo tên thương phẩm của các hãng dược sản xuất khác nhau.


Câu 2:

Tơ được sản xuất từ xenlulozơ?

Xem đáp án

Đáp án  D

A tơ thiên nhiên (poliamit)

B từ ε-aminocaproic

C  từ axit adipic và hexametylendiamin

D. Từ xenlulozo


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án

Đáp án A

B: monosaccarit

C,D polisaccarit


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận