(2023) Đề thi thử Lịch sử Bộ giáo dục và đạo tạo năm 2023 có đáp án

  • 10591 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng lực lượng nào sau đây?

Xem đáp án

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn.

Chọn D.


Câu 2:

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, nhân dân Việt Nam có hoạt động xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc.

Chọn A.


Câu 3:

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh nào sau đây?

Xem đáp án

Năm 1986, Việt Nam bắt đầu công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng.

Chọn C.


Câu 4:

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước khó khăn nào sau đây?

Xem đáp án

Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước khó khăn nạn đói chưa được đẩy lùi.

Chọn A.


Câu 5:

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế đứng đầu thế giới?

Xem đáp án

Trong thập niên 90 của thế kỉ XX, Mĩ có nền kinh tế đứng đầu thế giới.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

63%

25%

13%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

b
N

1 năm trước

Nguyễn Văn Lợi

q

1 năm trước

quỳnh hoa nguyễn

T

1 năm trước

Trần Văn

N

5 tháng trước

Nhung Hoang

G

2 tháng trước

Gia Bảo Hà

Q

1 tháng trước

Quàng Thị Hảo

L

3 tuần trước

Lê Xuân Tùng

Bình luận


Bình luận