(2023) Đề thi thử Lịch sử Cụm THPT Nam Định, Nam Định (Lần 1) có đáp án

  • 3787 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Năm 1975, quốc gia nào sau đây tham gia định ước Henxinki?

Xem đáp án

Năm 1975, Mĩ tham gia định ước Henxinki.

Chọn D.


Câu 2:

Ở Việt Nam, địa phương mở đầu cho cuộc “Đồng khởi” tại Bến Tre năm 1960 là

Xem đáp án

Ở Việt Nam, địa phương mở đầu cho cuộc “Đồng khởi” tại Bến Tre năm 1960 là Mỏ Cày.

Chọn D.


Câu 3:

Trong những năm 1928 - 1930, Tân Việt Cách mạng đảng hoạt động chủ yếu ở địa bàn nào sau đây?

Xem đáp án

Trong những năm 1928 - 1930, Tân Việt Cách mạng đảng hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.

Chọn D.


Câu 4:

Cuộc Tiến công chiến lược của Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 - 1954 đã

Xem đáp án

Cuộc Tiến công chiến lược của Việt Nam trong Đông - Xuân 1953 - 1954 đã tạo điều kiện thuận lợi cho quân dân ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chọn D.


Câu 5:

Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) có chủ trương nào sau đây?

Xem đáp án

Hội Duy tân do Phan Bội Châu thành lập (1904) có chủ trương là thiết lập chính thể quân chủ lập hiến.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận