(2023) Đề thi thử Lịch Sử Sở GD Ninh Bình (Lần 1) có đáp án

  • 5482 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Bản Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa (1946) được thông qua bởi

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Việt Nam sau năm 1945.

Cách giải:

Bản Hiếp pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hỏa (1946) được thông qua bởi Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Chọn D.


Câu 2:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939) đã chủ trường thành lập

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939).

Cách giải:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 11-1939) đã chủ trường thành lập Mặt trận Thống nhất dân tộc phản để Đông Dương.

Chọn D.


Câu 3:

Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung nước Mĩ.

Cách giải:

Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ, đứng đầu thế giới.

Chọn D.


Câu 4:

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm hậu phương mới là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951 – 1953).

Cách giải:

Từ năm 1950, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam có thêm hậu phương mới là các nước xã hội chủ nghĩa.

Chọn C.


Câu 5:

Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu vì lí do nào dưới đây?

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:7

Sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), về cơ bản kinh tế Việt Nam vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu vì phương thức sản xuất phong kiến vẫn được duy trì.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

Bình luận


Bình luận

Dũng Tấn
20:50 - 22/06/2023

17C chứ