(2023) Đề thi thử Lịch Sử Sở GD Thừa Thiên Huế (Lần 1) có đáp án

  • 2119 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) diễn ra trong bối cảnh

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô.

Cách giải:

Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô (từ 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX) diễn ra trong bối cảnh chiến tranh lạnh đang diễn ra căng thẳng.

Chọn C.


Câu 2:

Cao trào cách mạng diễn ra trong những phong trào năm 1959-1960 trên khắp miền Nam Việt Nam được gọi là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào Đồng khởi.

Cách giải:

Cao trào cách mạng diễn ra trong những phong trào năm 1959-1960 trên khắp miền Nam Việt Nam được gọi là Đồng khởi.

Chọn D.


Câu 3:

Trong đông - xuân 1953-1954, Pháp và Mĩ đã xây dựng nơi nào thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương để quyết chiến lược với bộ đội chủ lực Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cách giải:

Trong đông - xuân 1953-1954, Pháp và Mĩ đã xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương để quyết chiến lược với bộ đội chủ lực Việt Nam.

Chọn D.


Câu 4:

Thắng lợi của chiến dịch nào sau đây đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) hoàn toàn thắng lợi?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung chiến dịch Hồ Chí Minh.

Cách giải:

Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) hoàn toàn thắng lợi.

Chọn B.


Câu 5:

Từ năm 1951 đến nay, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mĩ là quan hệ

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Nhật Bản.

Cách giải:

Từ năm 1951 đến nay, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Mĩ là quan hệ đồng minh.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Đăng Huy
23:30 - 15/05/2024

câu 24: đáp án đúng là B

Trần Đăng Huy
23:31 - 15/05/2024

Tôi nói lại đáp án đúng câu 24 là A nhé