(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 2728 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong thời gian hoạt động tại Pháp (1917 – 1923), Nguyễn Ái Quốc có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Trong thời gian hoạt động tại Pháp (1917 – 1923), Nguyễn Ái Quốc có hoạt động viết bài cho báo Người cùng khổ.

Chọn A.


Câu 2:

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm mục đích tiếp tục xây dựng xã hội chủ nghĩa.

Chọn A.


Câu 3:

Một trong những chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là

Xem đáp án

Một trong những chính sách của chính quyền Xô viết Nghệ - Tĩnh là bãi bỏ thuế thân.

Chọn B.


Câu 4:

Định ước Henxinki (8 - 1975) có sự tham gia kí kết của Mĩ, Canađa cùng các nước ở

Xem đáp án

Định ước Henxinki (8 - 1975) có sự tham gia kí kết của Mĩ, Canađa cùng các nước ở châu Âu.

Chọn D.


Câu 5:

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi (1911), Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức nào?

Xem đáp án

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng Tân Hợi (1911), Phan Bội Châu đã thành lập tổ chức Việt Nam Quang phục hội.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận