(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Hòa Bình (Lần 2) có đáp án

  • 2962 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), trận đánh nào mở đầu Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950?

Xem đáp án

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), mở đầu Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950 là Đông Khê.

Chọn C.


Câu 2:

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ở Châu Âu lực lượng đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu vừa mới hình thành là?

Xem đáp án

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ở Châu Âu lực lượng đối trọng với khối xã hội chủ nghĩa Đông Âu vừa mới hình thành là Tây Âu.

Chọn D.


Câu 3:

Thắng lợi quân sự nào đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Thắng lợi Vạn Tường đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam Việt Nam.

Chọn D.


Câu 4:

Trong phong trào dân chủ 1936 – 1939, nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Trong phong trào dân chủ 1936 – 1939, nhân dân Việt Nam có hoạt động Mít tinh “Đón rước” G. Gôđa và Brêviê.

Chọn D.


Câu 5:

Từ cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tổ chức phong trào nào sau đây?

Xem đáp án

Từ cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên đã tổ chức phong trào vô sản hoá.8

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hồng Vinh Đặng
12:16 - 26/06/2023

Công nhân ba son mới đúng