(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang (Lần 1) có đáp án

  • 3095 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nội dung nào phản ánh đúng mục tiêu trước mắt của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đòi tự do, cơm áo, hòa bình phản ánh đúng mục tiêu trước mắt của phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam.

Chọn C.


Câu 2:

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam đã

Xem đáp án

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân dân miền Nam Việt Nam đã buộc Mĩ thừa nhận thất bại của “Chiến tranh cục bộ”.

Chọn A.


Câu 3:

Sau chiến thắng Đường 14-Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, cho thấy

Xem đáp án

Sau chiến thắng Đường 14-Phước Long đầu năm 1975 của quân dân miền Nam Việt Nam, cho thấy sự suy yếu của quân đội Sài Gòn.

Chọn B.


Câu 4:

Những quốc gia nào sau đây tham dự hội nghị Ianta tháng 2 năm 1945?

Xem đáp án

Liên Xô, Anh, Mĩ tham dự hội nghị Ianta tháng 2 năm 1945.

Chọn C.


Câu 5:

Cuối năm 1953, thực dân Pháp chọn địa bàn nào sau đây để xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương?

Xem đáp án

Cuối năm 1953, thực dân Pháp chọn Điện Biên Phủ để xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông Dương.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Zui zẻ Bủh
21:36 - 24/06/2023

Giải thích Câu 19 tại sao lại chọn D

Lan Hương Trần Hạ
23:41 - 25/06/2023

sách gk trang 78 đọc cho chi tiết nha bạn