(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Thái Bình (Lần 1) có đáp án

  • 3583 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã nhất trí

Xem đáp án

Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản.

Chọn B.


Câu 2:

Theo Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, quốc gia châu Âu nào là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an?

Xem đáp án

Theo Hiến chương Liên hợp quốc năm 1945, quốc gia châu Âu là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Pháp.

Chọn D.


Câu 3:

Sự kiện nào sau đây diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989)?

Xem đáp án

Sự kiện diễn ra trong thời kì Chiến tranh lạnh (1947-1989) là Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập.

Chọn D.


Câu 4:

“Theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc” là đường lối đối ngoại của quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Theo đuổi chính sách hòa bình, trung lập tích cực, luôn luôn ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc” là đường lối đối ngoại của Ấn Độ.

Chọn B.


Câu 5:

Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là:

Xem đáp án

Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là là chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo Người cùng khổ.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận