(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Chuyên Biên Hòa Lần 1 có đáp án

  • 2212 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) có gì khác biệt so với các chiến dịch khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)?

Xem đáp án

Phương pháp:

So sánh.

Cách giải:

Nghệ thuật quân sự của quân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) có điểm khác biệt so với các chiến dịch khác trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) là chủ động tấn công vào nơi bất khả xâm phạm của đối phương

Chọn B.


Câu 2:

Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản từ sau

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào cách mạng 1930 – 1931.

Cách giải:

Đảng Cộng sản Đông Dương được công nhận là phân bộ độc lập, trực thuộc Quốc tế Cộng sản từ sau cách mạng 1930 – 1931.

Chọn C.


Câu 3:

Một trong những điểm khác biệt giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) do Mĩ thực hiện ở Việt Nam là gì?

Xem đáp án

Phương pháp:

So sánh.

Cách giải:

Một trong những điểm khác biệt giữa chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) so với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) do Mĩ thực hiện ở Việt Nam là tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc với quy mô lớn.

Chọn A.


Câu 4:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) xác định Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau năm 1954.

Cách giải:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) xác định Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò quyết định nhất.8

Chọn D.


Câu 5:

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) là

Xem đáp án

Phương pháp:

SGK Lịch sử 12, nội dung chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947).

Cách giải:

Chiến dịch phản công lớn đầu tiên của bộ đội ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược (1946 – 1954) là chiến dịch Việt Bắc thu – đông (1947).

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận