(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Chuyên Hà Giang có đáp án

  • 3850 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

EEC là viết tắt theo tiếng Anh của tổ chức

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Tây Âu.

Cách giải:

EEC là viết tắt theo tiếng Anh của tổ chức Cộng đồng kinh tế Châu Âu.

Chọn A.


Câu 2:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Việt Nam Quốc dân Đảng.

Cách giải:

Việt Nam Quốc dân Đảng ra đời trên cơ sở hạt nhân đầu tiên là tổ chức Nam Đồng thư xã.

Chọn B.


Câu 3:

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Nhật Bản.

Cách giải:

Từ những năm 70 của thế kỉ XX, nền kinh tế Nhật Bản giữ vị trí một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới.

Chọn A.


Câu 4:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn nào là cơ bản nhất?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Cách giải:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam tồn tại nhiều mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn cơ bản nhất là mẫu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp.

Chọn C.


Câu 5:

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách - mở cửa từ năm 1978 là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung đường lối đổi mới của Đảng.

Cách giải:

Đảng và Nhà nước Trung Quốc xác định trọng tâm của đường lối cải cách - mở cửa từ năm 1978 là đổi mới kinh tế làm trọng tâm.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

8 tháng trước

Mua Mí Nô

Em thi cảm thấy tuyệt vời, nói chung là đề cũng khó

Bình luận


Bình luận

Ho Bao
16:41 - 10/03/2024

18a chứ