(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 4379 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sự kiện chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng và khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam là

Xem đáp án

Sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái (1930) đã đánh dấu sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng và sự thất bại của khuynh hướng dẫn chủ tư sản trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà lịch sử giao phó.

Chọn B.


Câu 2:

Hoạt động nào của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

Xem đáp án

Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên gắn liền với vai trò của Nguyễn Ái Quốc là mở lớp đào tạo cán bộ, ra báo Thanh niên.

Chọn C.


Câu 3:

Giai cấp nào trong xã hội Việt Nam ra đời từ quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Giai cấp công nhân trong xã hội Việt Nam ra đời từ quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và phát triển mạnh sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Chọn A.


Câu 4:

Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1919 đến 1930 có điểm giống so với phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX là

Xem đáp án

Phong trào cách mạng Việt Nam từ 1919 những năm đầu thế kỉ XX là đến 1930 có điểm giống so với phong trào yêu nước những năm đầu thế kỉ XX là bổ sung thêm các lực lượng xã hội mới.

Chọn C.


Câu 5:

Trong những năm 1973 - 1982, nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu là do

Xem đáp án

Trong những năm 1973 - 1982, nền kinh tế Mĩ lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy thoái chủ yếu là do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.8

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

3 tháng trước

nguyễn trung kiên

P

3 tháng trước

Phương Văn Xuyên

N

3 tháng trước

Nam Hỏ

H

3 tháng trước

Hoàng Thị Dung

Bài khá là hay
N

3 tháng trước

Ngoc Duy Nguyen

q

3 tháng trước

quỳnh hoa nguyễn

Bình luận


Bình luận

Vinh Nguyen
18:15 - 26/06/2023

câu 16 C mà