(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 31090 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950-1975)?

Xem đáp án

Liên Xô đạt được thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950-1975) là nước đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân. 

Chọn C. 


Câu 2:

Năm 1945, thực dân nào sau đây trở lại xâm lược Campuchia?

Xem đáp án

Mốc kết thúc hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. - Tháng 7, khi Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin. Luận cương giúp Người khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản.

- Tiếp đó, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp (12-1920), Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Pháp. 

Chọn D. 


Câu 3:

Trong nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, nước nào sau đây là siêu cường tài chính số một của thế giới?

Xem đáp án

Năm 1945, thực dân Pháp trở lại xâm lược Campuchia. 

Chọn B. 


Câu 4:

Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930? 

Xem đáp án

Từ nửa sau những năm 80, Nhật Bản đã vươn lên thành siêu cường tài chính số một thế giới.

Chọn A. 


Câu 5:

Nội dung nào sau đây chứng tỏ toàn cầu hóa là một thực tế không thể đảo ngược?

Xem đáp án

Phát xít Đức tiến công Liên Xô không có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930.

Chọn D. 


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

60%

0%

20%

20%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Khanh

q

1 năm trước

quỳnh hoa nguyễn

t

2 tháng trước

thuyduong06

H

1 tháng trước

Hà Như

M

1 tháng trước

Mai hari

V

1 tháng trước

Vương gia hiếu

Nửa sau tk 20 đức là cường quốc về tài chính s1 tgioi:)?
H

1 tháng trước

Hoa Annh

N

3 tuần trước

Nguyễn Ngân

T

2 tuần trước

Trương Viết Long

B

2 tuần trước

BTS Jungkook

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thế Dương
23:15 - 07/04/2023

2b

Nguyễn Thế Dương
23:15 - 07/04/2023

3a

Thúy Tâm
21:16 - 08/04/2023

Câu 12, 13 là đáp án nào??

Trần Gia Bảo
16:54 - 08/06/2023

web bị ngáo mẹ r

Nguyễn Thế Dương
19:33 - 13/04/2023

12c

Nguyễn Thế Dương
19:34 - 13/04/2023

13c