(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Cù Huy Cận (Lần 1) có đáp án

  • 1269 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967?

Xem đáp án

Thái Lan tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 1967.

Chọn B.


Câu 2:

Về khoa học - kĩ thuật, trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu nào sau đây?

Xem đáp án

Về khoa học - kĩ thuật, trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đạt được thành tựu phóng thành công tàu vũ trụ lên quỹ đạo trái đất.

Chọn B.


Câu 3:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào coi con người là “yếu tố quan trọng nhất” là một trong những những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế?

Xem đáp án

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia coi con người là “yếu tố quan trọng nhất” là một trong những những nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế là Nhật Bản.

Chọn D.


Câu 4:

Tháng tháng 1 - 1959 quốc gia nào ở Mĩ Latinh tuyên bố giành độc lập?

Xem đáp án

Tháng tháng 1 - 1959 quốc gia ở Mĩ Latinh tuyên bố giành độc lập là Cuba

Chọn C.


Câu 5:

Trong giai đoạn 1939 - 1945, căn cứ địa cách mạng nào được Nguyễn Ái Quốc chọn xây dựng ở Việt Nam?

Xem đáp án

Trong giai đoạn 1939 - 1945, căn cứ địa cách mạng được Nguyễn Ái Quốc chọn xây dựng ở Việt Nam là Cao Bằng.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận