(2023) Đề thi thử Lịch Sử THPT Dân tộc nội trú, Thanh Hóa có đáp án

  • 2886 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Mục đích chủ yếu của Pháp khi tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi.

Cách giải:

Mục đích chủ yếu của Pháp khi tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.

Chọn C.


Câu 2:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 đã xác định kẻ thù của các mạng miền Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm”, tạo thế và lực tiến tới giải phóng hoàn toàn.

Cách giải:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 đã xác định kẻ thù của các mạng miền Nam là đế quốc Mĩ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

Chọn D.


Câu 3:

Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Liên Xô.

Cách giải:

Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp vũ trụ, điện hạt nhân.

Chọn B.


Câu 4:

Trong bước thứ nhất của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung kế hoạch Nava.

Cách giải:

Trong bước thứ nhất của Kế hoạch Nava, Pháp tập trung giữ thế phòng ngự chiến lược ở Bắc Bộ.

Chọn B.


Câu 5:

Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, loại trừ phương án.

Cách giải:

Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 là đất nước bị chia cắt thành 2 miền, với 2 chế độ chính trị-xã hội khác nhau. Sau năm Hiệp định Gionevo được kí kết, Mĩ nhanh chóng thế chân Pháp, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm ở miền Nam Việt Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Dương.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

Bình luận


Bình luận