(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 38367 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936-1939 là

Xem đáp án

Mục tiêu đấu tranh trước mắt của nhân dân Đông Dương trong những năm 1936-1939 là tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

Chọn A. 

Câu 2:

Nội dung nào là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930-1931?

Xem đáp án

Có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan dẫn đến sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930 – 1931. Tuy nhiên, đầu năm 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với tổ chức chặt chẽ và cương lĩnh chính trị đúng đắn, nắm quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam, quy tụ lực lượng và sức mạnh toàn dân tộc Việt Nam, kịp thời lãnh đạo nhân dân bước vào một thời kì đấu tranh mới. Đây là nguyên nhân chủ yếu và có ý nghĩa quyết định, bởi vì nếu không có sự lãnh đạo của Đảng thì tự bản thân những mâu thuẫn giai cấp xã hội chỉ có thể dẫn tới những cuộc đấu tranh lẻ tẻ, tự phát, mà không thể trở thành một phong trào tự giác trên quy mô rộng lớn được. 

Chọn D. 


Câu 3:

Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (7 – 1945), lực lượng Đồng minh nào có nhiệm vụ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Việt Nam?

Xem đáp án

Theo quyết định của Hội nghị Pốtxđam (7 – 1945), lực lượng quân Anh và quân Trung Hoa Dân quốc có nhiệm vụ giải giáp quân đội phát xít Nhật ở Việt Nam. 

Chọn A. 


Câu 4:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2(1919-1929) ở Việt Nam thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực nào? 

Xem đáp án

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần 2(1919-1929) ở Việt Nam thực dân Pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào lĩnh vực khai mỏ. 

Chọn A.


Câu 5:

Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930?

Xem đáp án

Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời “phải biết liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp” không thuộc Luận cương chính trị tháng 10/1930 mà thuộc Cương lĩnh chính trị của Nguyễn Ái Quốc. 

Chọn C. 


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

62%

15%

23%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngọc Anh

H

1 năm trước

Ho Gia Huy

1 năm trước

Đoàn Kim Thẩm

T

1 năm trước

Trần Ngọc Quang

C

5 tháng trước

Chiến Bee

G

4 tháng trước

Giia Hân

N

4 tháng trước

Ngọc Thư

V

2 tháng trước

Vũ Đình Quân

T

2 tháng trước

Tuyến Vũ

Q

1 tháng trước

Quốc Trọng Linh

H

1 tháng trước

H Uôn Ayun

T

1 tháng trước

Trương Viết Long

T

3 tuần trước

Thoi Huu

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thế Dương
23:23 - 05/04/2023

4c

𝐍𝐠𝐨 𝐇𝐮𝐲 𝐕𝐮
21:44 - 05/05/2023

chuẩn luôn bạn ơi 4c mới đúng

Khánh Duy
22:41 - 19/05/2023

4C

Byun BaeKhyun
21:19 - 01/06/2023

Tại sao lại là khai mỏ

Phan Mỹ Tiên
01:43 - 11/06/2023

4c

Dũng Huỳnh
21:52 - 11/06/2023

câu này phải là nông nghiệp