(2023) Đề thi thử Lịch Sử THPT Hàn Thuyên - Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

  • 1776 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925).

Cách giải:

Giữa năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo Luận cương của Lênin.

Chọn D.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp: Loại trừ phương án.

Cách giải:

Tiến công địch ở mọi lúc, mọi nơi, kết hợp mặt trận chính diện và vùng sau lưng địch là nhận định đúng về cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 - 1954) ở Việt Nam.

Chọn D.


Câu 3:

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung nước Mĩ.

Cách giải:

Trong những năm 90 của thế kỉ XX, nền kinh tế Mĩ có biểu hiện trải qua những đợt suy thoái ngắn.

Chọn B.


Câu 4:

So với Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953- 1954, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam có sự điều chỉnh phương hướng chiến lược thể hiện ở

Xem đáp án

Phương pháp: So sánh.

Cách giải:

Cuộc tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953- 1954 Đảng chủ trương tấn công vào Tập trung lực lượng mở những cuộc tiến công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng mà tạo cho ta những điều kiện thuận lợi mới để ta tiêu diệt thêm từng bộ phận sinh lực của chúng”

Còn trong chiến dịch Điện Biên Phủ Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam có sự điều chỉnh phương hướng chiến lược thể hiện ở chủ trương tấn công vào nơi địch mạnh nhất và có tầm quan trọng về chiến lược.

Chọn A.


Câu 5:

Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào Đồng Khởi.

Cách giải:8

Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi (1959-1960) ở miền Nam Việt Nam đã giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

Chọn C.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Văn Thuận
21:11 - 04/02/2024

32 A