(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Kiến An Lần 1 có đáp án

  • 425 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải kí vào Hiệp định nào sau đây?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hiệp định Gionevo.

Cách giải:

Thắng lợi trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải kí vào Hiệp định Gionevo.

Chọn C.


Câu 2:

Sự ra đời của Khu vục Thương mại tự do ASEAN (AFTA) là một trong những biểu hiện của

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Đông Nam Á.

Cách giải:

Sự ra đời của Khu vục Thương mại tự do ASEAN (AFTA) là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hoá.

Chọn B.


Câu 3:

Năm 1927, tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại QuảngChâu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Cách giải:

Năm 1927, tập hợp những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc trong các lớp huấn luyện cán bộ tại QuảngChâu (Trung Quốc) được xuất bản thành tác phẩm Đường Kách mệnh.

Chọn A.


Câu 4:

Trong giai đoạn 1991 – 2000, quốc gia nào sau đây chiến tới 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của thế giới?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung nước Mĩ.

Cách giải:

Trong giai đoạn 1991 – 2000, nước Mĩ chiếm tới 1/3 số lượng bản quyền phát minh sáng chế của thế giới.

Chọn A.


Câu 5:

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959) đã xác định phương pháp cách mạng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào Đồng khởi.

Cách giải:

Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (1-1959) đã xác định phương pháp cách mạng của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam là bạo lực cách mạng.

Chọn C.8


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận