(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Kiến Thụy, Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 7154 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Sự kiện nào sau đây mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga?

Xem đáp án

Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ công nhân ở thủ đô Pêtơrôgrat mở đầu cho cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga.

Chọn A.


Câu 2:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm nào sau đây?

Xem đáp án

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Chọn B.


Câu 3:

Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào sau đây?

Xem đáp án

Tháng 8 - 1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế liên kết khu vực.

Chọn B.


Câu 4:

Đến năm 1968, quốc gia nào sau đây có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới tư bản?

Xem đáp án

Đến năm 1968, Nhật Bản có nền kinh tế đứng thứ hai thế giới tư bản.

Chọn C.


Câu 5:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919- 1929), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?

Xem đáp án

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929), giai cấp địa chủ tiếp tục phân hoá thành đại địa chủ và trung, tiểu, địa chủ. Trong đó, đại địa chủ làm tay sai cho Pháp, là đối tượng của cách mạng còn trung, tiểu địa chủ ít nhiều vẫn còn tinh thần yêu nước.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

v

1 năm trước

võ xuân thuỳ

L

1 năm trước

Luan Nguyen

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

N

6 tháng trước

Ngọc Huyền Đoàn thị

y

2 tuần trước

yến thảo

Bình luận


Bình luận

Thành Draw
21:06 - 12/06/2023

Đáp án là A

Bảo Trương
21:18 - 28/06/2023

40 C