(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Kim Liên, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 11442 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhân tố không tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 là

Xem đáp án

Đảng Cộng sản Việt Nam được ra đời vào khoảng đầu năm 1930 tại Hương Cảng Trung Quốc do nhiều nhân tố tác động như phong trào yêu nước, phong trào công nhân phát triển, sự truyền bá mạnh mẽ của chủ nghĩa Mac - Lenin.

Tháng 12/1930, khởi nghĩa Yên Bái do Việt Nam Quốc dân đảng phát động thất bại đã đánh dấu sự bất lực của khuynh hướng dân chủ tư sản trước nhiệm vụ giải phóng dân tộc mà lịch sử giao phó.

⟹ Dựa vào thời gian hình thành của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản thì sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản không phải là nhân tố tác động đến sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chọn B.


Câu 2:

Những năm 50 – 60 thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược phát triển nào sau đây?

Xem đáp án

Những năm 50 – 60 thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN thực hiện chiến lược kinh tế hướng nội.

Chọn B.


Câu 3:

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2 - 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi

Xem đáp án

Tại Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng cộng sản Đông Dương (2 - 1951) đã quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam.

Chọn C.


Câu 4:

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ

Xem đáp án

Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại có nguồn gốc sâu xa từ những đòi hỏi ngày càng cao của cuộc sống và sản xuất.7

Chọn A.


Câu 5:

Phong trào Cần Vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo

Xem đáp án

Phong trào Cần Vương mang tính chất là một phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến.

Chọn D.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

55%

27%

18%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Linh Oppa

L

4 tháng trước

Lương Mạnh Chiến

4 tháng trước

Đặng Thị Như Quỳnh

k

3 tháng trước

ka ty

Q

3 tháng trước

Quynh

T

3 tháng trước

Trần Hoài Quyên

N

3 tháng trước

Ngoc Duy Nguyen

Q

3 tháng trước

Quân Trần

q

3 tháng trước

quỳnh hoa nguyễn

3 tháng trước

Âm Thầm

L

3 tháng trước

Lan Phương

Bình luận


Bình luận

Minh Hoang Vu
23:07 - 19/05/2023

16 a

Minh Hoang Vu
23:11 - 19/05/2023

29 b chứ ạ

Ngọc Châu
23:04 - 14/06/2023

29a vì 1936 lần đầu tiên khắc phục hạn chế luận cương chính trị chứ không phải cương lĩnh ctri

Minh Hoang Vu
09:53 - 28/05/2023

16 a chứ

Ngọc Châu
22:52 - 14/06/2023

16-17-35 sai

Silver
23:31 - 22/06/2023

16d nhá chỉ có mấy thằng ngu mới chọn a

Đỗ Anh Tú
14:35 - 25/06/2023

16a nhá chỉ có mấy thằng ngu mới chọn d

Phương Nguyễn
15:18 - 25/06/2023

9/3/1945 Nhật đảo chính Pháp lúc này kẻ thù của ta mới chỉ còn Nhật và tay sai.

Silver
21:19 - 26/06/2023

tk tú m ăn học cho lắm vào mà sai câu ngu lồn vậy?