(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Lương Đắc Bằng, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 5001 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc nào?

Xem đáp án

Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đầu của hai cường quốc Liên Xô và Mĩ.

Chọn A.


Câu 2:

Bài học kinh nghiệm nào là chung nhất của cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 - 1945?

Xem đáp án

Trên cơ sở nhận thức đúng đắn về vai trò của quần chúng nhân dân và khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong cách mạng vô sản, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng xây dựng, củng cố khối liên minh công, nông và dựa trên nền tảng đó ngày càng mở rộng lực lượng ra toàn dân tộc. Ngay từ những năm đầu tiên của quá trình đấu tranh giành chính quyền, trong cao trào cách mạng 1930-1931, đã xác lập được khối liên minh giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Đây là động lực chính của cách mạng, là nòng cốt để xây dựng, mở rộng lực lượng toàn dân tộc. Tiếp đó, trong cao trào cách mạng dân chủ những năm 1936-1939, lần đầu tiên trên thực tế ta đã xây dựng được mặt trận rộng rãi tập hợp được lực lượng chính trị to lớn. Trong cao trào giải phóng dân tộc (1939-1945), khi xuất hiện tình thế cách mạng, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, xác định giành chính quyền là nhiệm vụ trung tâm, hàng đầu. Đặc biệt, trong những ngày chuẩn bị tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Đảng nhấn mạnh, khởi nghĩa là công việc của toàn dân không chỉ riêng Việt Minh. Như vậy, bài học kinh nghiệm chung từ 1930 – 1945 là xây dựng liên minh công – nông.

Chọn D.


Câu 3:

Những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là được thành lập bởi

Xem đáp án

Những tổ chức chính trị như Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là được thành lập bởi tầng lớp tiểu tư sản trí thức.

Chọn C.


Câu 4:

Mục đích chủ yếu của Pháp khi gấp rút tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là

Xem đáp án

Mục đích chủ yếu của Pháp khi gấp rút tập trung quân Âu-Phi trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi (1950) là xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh.

Chọn C.


Câu 5:

Điểm giống nhau trong mục tiêu hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là gì?

Xem đáp án

Điểm giống nhau trong mục tiêu hoạt động của Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) là duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

Bình luận


Bình luận

Khánh Quân
14:54 - 04/06/2023

câu 31 c chứ

thien
22:01 - 18/06/2023

đúng rồi ap làm ăn kiểu này chít luôn chọn sai cái cái đầu mình nó đấu tranh muốn điên luôn v làm mấy câu sau suy nghĩ ko muốn ra