(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Như Xuân, Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 2285 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ là

Xem đáp án

Mâu thuẫn sâu sắc nhất trong xã hội Việt Nam thời kì 1930-1931 bấy giờ là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, tay sai phản động.

Chọn B.


Câu 2:

Quyết định nào dưới đây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương?

Xem đáp án

Quyết định Đông Nam Á vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các nước phương Tây của Hội nghị Ianta (2–1945) đã tạo điều kiện cho thực dân Pháp trở lại xâm lược Đông Dương.

Chọn D.


Câu 3:

Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là gì?

Xem đáp án

Đường lối đối ngoại của Campuchia từ 1954 đến đầu năm 1970 là hoà bình, trung lập.

Chọn A.


Câu 4:

Theo hiệp ước Ba-li thì yếu tố nào được đây không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN?

Xem đáp án

Chỉ sự dụng vũ lực khi có sự đồng ý của hơn 2/3 nước thành viên không được xem là nguyên tắc hoạt động của tổ chức ASEAN.

Chọn A.


Câu 5:

Nguyên nhân có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN và Liên Xô ở Đông Âu là

Xem đáp án

Có 4 nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu:

- Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cùng với cơ chế quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng làm nhân dân bất mãn.

- Không bắt kịp bước phát triển của khoa học - kỹ thuật tiên tiến, dẫn đến tình trạng trì trệ, khủng hoảng kinh tế - xã hội.

- Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.7

- Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.

⟹ Nguyên nhân có tính chất quyết định đến sự khủng hoảng và sụp đổ của chế độ XHCN và Liên Xô ở Đông Âu là xây dựng mô hình về chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn và chưa phù hợp.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Ngoc Duy Nguyen

Bình luận


Bình luận

thien
22:17 - 18/06/2023

Câu 21 A tr ơi app gì mà cứ đề nào cũng có câu sai v học kiểu gì tr