(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị (Lần 1) có đáp án

  • 896 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ý nào sau đây không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại?

Xem đáp án

Lợi dụng Chiến tranh lạnh, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, đe dọa an ninh thế giới không phản ánh hậu quả do cuộc Chiến tranh lạnh để lại.

Chọn C.


Câu 2:

Chiến thắng nào của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh Cục bộ" (1965 – 1968) đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguy mà diệt" trên khắp miền Nam?

Xem đáp án

Chiến thắng Vạn Tường của quân dân ta trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh Cục bộ" (1965 – 1968) đã mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguy mà diệt" trên khắp miền Nam.

Chọn C.


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của xu thể toàn cầu hóa?

Xem đáp án

Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không phải là biểu hiện của xu thể toàn cầu hóa.

Chọn D.


Câu 4:

Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954, ta đã buộc địch phải phản tán binh lực ở những địa điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Trong cuộc Tiến công chiến lược Đông – Xuân 1953 – 1954, ta đã buộc địch phải phản tán binh lực ở những địa điểm Điện Biên Phủ, Xénô, Luông Phabang, Mường Sài, Playku.

Chọn A.


Câu 5:

Những năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ

Xem đáp án

Những năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ.

Chọn B.7

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 tuần trước

Nguyễn Thị Mai Trang

Bình luận


Bình luận

MinhQuan
04:17 - 19/06/2023

tại sao câu 2 lại là B ?