(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 9043 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức trong những năm 1928 - 1929 có vai trò nào sau đây đối với cách mạng Việt Nam?

Xem đáp án

Phong trào “vô sản hóa” do Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tổ chức trong những năm 1928 - 1929 có vai trò thúc đẩy tính liên kết của phong trào công nhân. 

Chọn A. 


Câu 2:

Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã dẫn đến xu thế nào sau đây?

Xem đáp án

Từ đầu những năm 80 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học - công nghệ đã dẫn đến xu thế toàn cầu hoá.

Chọn B. 


Câu 3:

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức nào sau đây?

Xem đáp án

Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập tổ chức Hội Liên hiệp thuộc địa. 

Chọn C. 


Câu 4:

Sự kiện nào sau đây diễn ra ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia diễn ra ở khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 

Chọn C. 


Câu 5:

Sự kiện nào sau đây đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam?

Xem đáp án

Đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin là sự kiện đánh dấu Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. 

Chọn B. 


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

86%

0%

14%

0%

0%

Nhận xét

T

5 tháng trước

Tuyen Huynh

H

5 tháng trước

Huyen Huyen

T

4 tháng trước

Trương Kiều Anh

H

3 tháng trước

Huỳnh Khang

a

3 tháng trước

abcd

L

3 tháng trước

Lê Quang Huy

G

3 tháng trước

Giàng A Hồng

Bình luận


Bình luận

Phạm Văn Tài
21:18 - 13/04/2023

Câu 24 đáp án là d không phải a

Khánh Duy
11:51 - 05/05/2023

câu 24 đáp án tào lao

Khánh Duy
20:12 - 21/05/2023

30 D chứ

Khánh Quân
15:24 - 01/06/2023

đáp án là D

Thế Anh Phí
11:59 - 09/06/2023

24 d