(2023) Đề thi thử Lịch sử THPT Yên Thế, Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

  • 19888 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Yếu tố nào quyết định sự bùng nổ của phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam?

Xem đáp án

Trước sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7 – 1936) đã quyết định: bên cạnh mục tiêu chiến lược là chống thực dân Pháp, phong kiến và tay sai thì nhiệm vụ trước mắt là chống phát xít, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo, hoà bình. Trước quyết định đó, phong trào dân chủ 1936 – 1939 bùng nổ ở Việt Nam. 

Chọn D. 


Câu 2:

Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử sau sự kiện nào dưới đây?

Xem đáp án

Sự ra đời của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là một bước chuẩn bị về mặt tư tưởng, tổ chức, chính trị, là tiền đề trực tiếp đưa đến sự ra đời của một chính đảng vô sản thống nhất. 

Chọn C. 


Câu 3:

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là

Xem đáp án

Bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 được vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là sức mạnh dân tộc và thời đại có vai trò then chốt, không thể tách rời. 

Chọn C. 


Câu 4:

Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng là do

Xem đáp án

Giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á trở nên căng thẳng là do chính sách can thiệp của Mĩ vào khu vực. 

Chọn A. 


Câu 5:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung nào sau đây?

Xem đáp án

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam và Cách mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga có điểm chung là góp phần cổ vũ phong trào cách mạng thế giới. 

Chọn B. 


Các bài thi hot trong chương:

4.5

Đánh giá trung bình

80%

20%

0%

0%

0%

Nhận xét

M

1 năm trước

Minh Anh

Q

1 năm trước

Quàng Thị Ngọc

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

V

1 năm trước

Văn Bảo

M

1 năm trước

Minh Nguyen

H

1 năm trước

Huỳnh Phương Thảo

B

3 tháng trước

Bảo Trâm

1 tháng trước

Nguyễn Văn Huy Tin Du

t

1 tháng trước

thành

Quá tốt
H

3 tuần trước

Hoang Anh

Bình luận


Bình luận

Minh Đức Lương
19:05 - 06/06/2023

Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế hướng nội (từ thập niên 50 – 60 của thế kỷ XX) nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã đạt được thành tựu nào dưới đây? câu này sai roi

Ngọc Mạnh
23:55 - 07/06/2023

Lỗi

Thien Nguyen
21:45 - 28/06/2023

cau 34 th nao` lam ngu v

Thien Nguyen
21:45 - 28/06/2023

sgk 12 trang 29 hoc lai nha chu lam thay tui hoi low

Anh
16:20 - 18/06/2024

34b chịu đáp án =)))

Nguyễn Huy Hoàng
05:20 - 28/06/2024

Câu 24 A mà vc