(2023) Đề thi thử Lịch SửTHPT Lê Văn Hưu, Thanh Hóa có đáp án

  • 4091 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kể từ năm 1950, biểu hiện nào cho thấy cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của Pháp ngày càng chịu sự tác động của cục diện hai cực - hai phe?

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Năm 1949, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, sau đó năm 1950 Liên Xô và Đông Âu đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Kể từ năm 1950, Mĩ viện trợ ngày càng nhiều về kinh tế - quân sự cho Pháp.

Chiến tranh xâm lược Việt Nam của Pháp ngày càng chịu sự tác động của cục diện hai phe – hai cực.

Chọn B.


Câu 2:

Tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, rút ra tính chất.

Cách giải:

Năm 1884, với hai bản hiệp ước Hắc măng và Patonot, Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp. Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam là mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân với thực dân Pháp và tay sai. Nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng nhất của ta là giải phóng dân tộc. Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945 đã giúp nhân dân ta thoát khỏi ách đô hộ, được độc lập, tự do. Vì vậy tính chất điển hình của Cách mạng tháng Tám năm 1945 là cách mạng giải phóng dân tộc.

Chọn A.


Câu 3:

Nhật Bản được mệnh danh là một “đế quốc kinh tế” vì

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Nhật Bản được mệnh danh là một “đế quốc kinh tế” vì hàng hóa Nhật Bản len lỏi, xâm nhập và cạnh tranh tốt trên thị trường thế giới.

Chọn D.


Câu 4:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều vốn nhất vào ngành kinh tế nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp.

Cách giải:

Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Đông Dương (1919-1929), thực dân Pháp đầu tư nhiều vốn nhất vào ngành nông nghiệp.

Chọn D

Câu 5:

Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế nào?

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung các nước Đông Nam Á.

Cách giải:

Tháng 8-1967, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập là biểu hiện rõ nét của xu thế liên kết khu vực.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Ngoc Duy Nguyen

q

1 năm trước

quỳnh hoa nguyễn

T

1 năm trước

THÀNH GIANG

Bình luận


Bình luận

Phương Trinh
18:46 - 25/06/2023

tạm ổn