(2023) Đề thi thử môn Lịch Sử THPT Quốc gia có đáp án (Đề 4)

  • 4478 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12 - 1986), nội dung nào sau đây là một trong những chủ trương đổi mới về chính trị?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Ngày 8-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để thực hiện nhiệm vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Nội dung nào sau đây chứng tỏ Mĩ đã triển khai chiến lược toàn cầu ở Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

C

3 tuần trước

Cảnh Lê

T

3 tuần trước

Thị Hiền

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Thái Quỳnh Châu
22:30 - 21/06/2023

21 sai

Văn Xuân Trần
15:45 - 20/06/2024

21 với 32 sai đáp án